dogovor.at


Company dogovor.at
Product dogovor.at A service that translates legal documents such as eulas, terms of use and contracts into human language.
Date 27 February 2015

Appearance

Stats

Calculated with Edit Central

characters 6808
non-space characters 5844

The rest does not make sense for a text in Bulgarian.

The EULA

Правила за използване на http://www.dogovor.at

I. ТЕРМИНОЛОГИЧНИ БЕЛЕЖКИ

1. Фондация “Лаборатория за гражданска активност” е собственик на http://www.dogovor.at.

2. Терминологични бележки за нуждите на настоящите Общи условия:
2.1. „ЛГА“ – фондация “Лаборатория за гражданска активност”.
2.2. „Потребител“ – физически лица, използващи http://www.dogovor.at.
2.3. “Преводи” – материали, статии и/или различни форми на изразяване на информацията на http://www.dogovor.at, която се предоставя на Потребителя;
2.4. „Общи условия“ – правилата, които Потребителят на http://www.dogovor.at приема при използването му.

3. Уеб сайтът http://www.dogovor.at и информацията, предлагана в него, функционират при описаните по-долу правила. Използването на http://www.dogovor.at предполага безусловното приемане на всички изброени условия и правила. Aко Потребителят не е съгласен с едно или повече от правилата за използване на http://www.dogovor.at, той има право да се въздържа от използването му, в противен случай автоматично се приема, че приема всички условия.

II. СИГУРНОСТ

4. http://www.dogovor.at съдържа най-съвременните и утвърдени приложения и технологии за сигурност, които се отнасят до личната информация на Потребителя. III. ДОСТЪП

5. ЛГА не гарантира постоянното функциониране на http://www.dogovor.at.

6. ЛГА си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал или целия сайт за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Потребителя.

7. ЛГА си запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в интернет, които се контролират от ЛГА. В този случай за Потребителя ще важат Общите условия, посочени в тези страници.

8. ЛГА си запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в интернет, които са собственост и се контролират от трети лица. ЛГА няма контрол върху съдържанието на тези страници, поради което не носи никаква отговорност относно актуалността, верността, прецизността на информацията, която се съдържа в тези сайтове.

IV. ОТГОВОРНОСТ

9. Информацията, намираща се на http://www.dogovor.at, по никакъв начин не бива да бъде интерпретирана като правен съвет/консултация. Всякакви действия на Потребителя, свързани със защита на неговите права и законни интереси следва да бъде направена след надлежна консултация със специалист – юрист.

10. Информацията, предоставена на http://www.dogovor.at, може да бъде обща и абстрактна. Правилното й прилагане в практиката зависи от правилната правна квалификация на множество факти от конкретната житейска ситуация, които може да не бъдат описани на http://www.dogovor.at. Това е причината, поради която ЛГА не носи никаква отговорност, в случай че Потребителт приложи информацията в различна, по-сложна ситуация или ситуация със специфики, в резултат на което за Потребителя настъпят вреди.

11. Изпращайки материали, до който и да е от сървърите на ЛГА чрез електронна поща или през http://www.dogovor.at, включително, но не само, Потребителят приема, че:
11.1. Материалите и информацията в/с тях не съдържат нищо, което противоречи на приложимото право или по някакъв начин е неподходящо за публикуване.
11.2. Трябва да използва всички подходящи средства, за да открие и отстрани вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни подобни елементи и програми, преди да изпрати материалите и информацията в/с тях.
11.3. Притежава материалите и информацията в/с тях или има неограничени права да ги предоставя – ЛГА може да ги публикува безплатно и/или да използва тях или идеите, разкрити в тях, в своите продукти и услуги, без да носи за това финансова или каквато и да е друга отговорност.

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

12. ЛГА, чрез http://www.dogovor.at, не събира/обработва/съхранява лични данни. ЛГА следва правилата на настоящия документ и принципите за работа с лични данни по приложимото право и Закона за защита на личните данни на Република България. VI. „БИСКВИТКИ”

13. http://www.dogovor.at използва само един вид „бисквитки“, които се отнасят до събирането на статистически данни по отношение на посещенията на сайта и не са свързани с личните данни на Потребителя. VII. ИНФОРМИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

14. Посочената на http://www.dogovor.at информация е обща и абстрактна. Актуалността й се следи от екипа на ЛГА, но са възможни пропуски по отношение на частични или дори цялостни промени в законодателния режим. В случай на забелязани несъответствия между посочената в сайта информация и законодателството в Република България или Европейския съюз, Потребителят има възможност да се обърне към екипа на ЛГА и да посочи несъотвествието. ЛГА си запазва правото да провери подадения сигнал и, в случай на необходимост, да предприеме действия за отстраняването му.

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЕНИ

15. ЛГА запазва правото си да променя или подновява правилата и условията на уеб сайта, както и когато прецени за необходимо. За актуални се приемат Общите условия, публикувани на http://www.dogovor.at.

IX. АВТОРСКИ ПРАВА

16. Цялата информация, включително, но не само, т.нар. “Преводи” (статии, образци на документи и други материали) на http://www.dogovor.at е интелектуална собственост на ЛГА и/или авторите в екипа на организацията. Използването й се ръководи по Creative Commons (Признание-Некомерсиално-Без производни 2.5 България /CC BY-NC-ND 2.5BG/) със следните правила:
16.1. Всеки е свободен да споделя всеки материал с връзка/линк към неговия първоизточник (конкретната url страница на http://www.dogovor.at).
16.2. Като запазва всяка връзка/линк в дадения материал.
16.3. С посочване на автора.
16.4. Без модификации.
16.5. И некомерсиално.

X. ОБРАТНА ВРЪЗКА

17. ЛГА, като социално отговорна организация, цени обратната връзка на Потребителя.

18. ЛГА гарантира, че изпращането на съобщения до Потребителя става само след изрична заявка от страна на Потребителя през специалната форма за контакт. Като регистрира своя електронен адрес в специалната форма за контакт, Потребителят се съгласява да получава известия за новите Преводи, публикувани на http://www.dogovor.at и друга актуална информация около проекта.

19. Потребителят има право във всеки един момент да откаже получаването на съобщенията през е-бюлетина наwww.dogovor.at.

20. ЛГА си запазва правото да влиза във връзка с Потребителя за целите на допитвания/анкети, свързани с качеството на предоставяната информация.
20.1. Посочените в настоящата точка допитвания/анкети могат да се извършват, както чрез виртуалната среда и по-конкретно някои от дигиталните/онлайн канали на ЛГА във връзка с http://www.dogovor.at, така и по различни физически начини, включително, но не само, брошури, бюлетини, картички, въпросници, социологически проучвания и т.н.
20.2. Целта на допитванията/анкетите е подобряването на предоставяните материали на http://www.dogovor.at и нивото на проекта.

XI. ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

21. С използването на http://www.dogovor.at и информацията в него, Потребителят изразява безусловното си съгласие с настоящите Общи условия, срещу което получава правото да използва безплатно http://www.dogovor.at за лични и нетърговски цели.

Advertisements
This entry was posted in web and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s